אם ההורים רוצים למנוע מצב בו לאחר מותם יריבו הילדים שלהם על חלוקת הירושה- מומלץ לערוך צוואה מסודרת. המומלץ ביותר, הוא שבני הזוג יערכו צוואה הדדית בעודם בריאים וכשירים פיזית או נפשית. מומלץ לערוך צוואה כאשר ההורים כשירים פיזית.

לפעמים ההורים נזכרים לערוך את הצוואה רק כאשר יש להם דמנציה, או מחלה אחרת. ואז, לצוואה אין תוקף חוקי, ואפשר לבטל את הצוואה בבית המשפט. כאשר כותבי הצוואה כשירים פיזית אך לא כשירים נפשית- גם אפשר לבטל את הצוואה.

אם אחד מבני הזוג נוטל תרופות חזקות, ניתן לטעון בבית המשפט שהוא היה תחת השפעת תרופות חזקות, ולכן הצוואה אינה חוקית. לכן, חשוב מאוד שההורים יערכו את הצוואה כאשר הם בכשירות פיזית. קראו בהרחבה על הסכם חיים משותפים!

רוצים לערוך צוואה הדדית?

בצוואה הדדית, מוגנים הזכויות של בני הזוג שנותר בחיים. הצוואה ההדדית קובעת שחלוקת הירושה בין היורשים, תתבצע רק לאחר פטירתם של שני בני הזוג. ולכן, חשוב לערוך צוואה הדדית בשלב מוקדם כאשר שני הזוג עודם בחיים.

מהו השלב המומלץ ביותר לעריכת צוואה?

השלב המומלץ ביותר לעריכת צוואה, הוא כאשר בני הזוג קרובים לגיל פרישה. הם יכולים לאמוד את רכושם המשותף אותו הם יורישו. הם כבר הולידו את כל הילדים שלהם. ולכן, מומלץ להורים בשלב זה של החיים לפנות אל עורך דין הסכם ממון שיעזור להם לכתוב צוואה.

מתי מומלץ לאנשי קבע בקרבי לכתוב צוואה?

דינם של אנשי קבע בקרבי בעניין כתיבת צוואות, שונה מדינם של האזרחים. אנשי הקבע המסתכנים בפעולות קרביות, אינם יודעים מהו גורלם שנגזר עליהם. לכן, מומלץ להם עוד בשלב יותר צעיר ומוקדם של חייהם לערוך צוואה הדדית, ולהחליט על חלוקת הרכוש המשותף לילדים שיש להם, ושייוולדו להם. כאשר אנשי הקבע זוכים לצאת לפנסיה בריאים ושלמים, כדאי להם לנסח צוואה הדדית מעודכנת.