חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה משנת 2011 נועד לייעל את תהליכי האכיפה והבקרה של דיני העבודה. הודות לכך, נשמרות זכויותיהם של העובדים במשק בצורה מפוקחת יותר, בדגש על גובה והתאמת השכר החודשי שהם מרוויחים ממקום עבודתם. הגברת האכיפה של דיני העבודה מאפשרת לקיים הליכים ועיצומים כספיים על מעסיקים, ובפרט על כאלו המנהלים עסקים בתחום השמירה, ניקיון ומסעדות.

לכן כאשר מתקבלת תלונה של עובד אחד או יותר בנוגע להפרת דיני העבודה במקום עבודתו (אם בשלב הקמת חברה או מאחור יותר), משרד העבודה והרווחה שולח נציג מטעמו כדי לבצע ביקורת בנוגע להפרות שדווחו, ביניהן גם בדיקת גובה השכר שהעובדים מרוויחים והאם הוא תואם את הוראות החוק. הפרה של דיני העבודה צפויה לעלות בעיצומים כספיים למעסיק, וכדי למנוע זאת חשוב להיעזר בשירותיו של בודק שכר מוסמך.

מהו תפקידו של בודק שכר מוסמך?

איש מקצוע זה מבצע בדיקות תקופתיות של שכרם של עובדים בעסקים שונים, כאשר המטרה היא לוודא כי נשמרים מלוא זכויותיהם של העובדים, ושתנאי העבודה ושכרם ניתנים להם בהתאם לחוק ולא מתקיימות הפרות. במקרה ומתגלות הפרות שונות בתהליך הבדיקה התקופתית, בודק שכר מוסמך יידע כיצד לתקן אותן ולמנוע הטלת עיצומים כספיים לא נעימים על מעסיקים.

למה חשוב לבצע בדיקה תקופתית בעזרת בודק שכר מוסמך?

בכדי להבטיח כי השכר ותנאי העבודה של העובדים מתמלאים ונשמרים בהתאם לקבוע בדיני העבודה, חשוב להקפיד ולבצע בדיקת שכר תקופתית של כל העובדים בעסק באמצעות משרד רואה חשבון בחיפהכך קיימת אפשרות לעלות בזמן על הפרות או ליקויים שהתרחשו ללא כוונה תחילה, והמעסיק מקבל את ההזדמנות לתקן אותם בהתאם לפני הגעתו של מבקר מטעם משרד העבודה והרווחה שיטיל עיצומים כספיים על העסק שלו.