בראשית כל הליך שהינו פלילי, ייפתח תיק חקירה מטעם משטרת ישראל, אשר יוצג במרשם המשטרה בתור תיק מבית הדין, הווה אומר – תיק פלילי שהינו למעשה פתוח. תיק החקירה יוצג במרשם משטרתי בכל התקופה, החל מראשית החקירה ודרך מסירה של תיק זה אל הפרקליטות או אל גוף התביעה המשטרתית, אשר תבדוק היתכנות של העמדת החשוד למשפט או של גניזת התיק הפלילי. תיק פלילי מבית הדין יוצג בתוך המרשם המשטרתי, אשר מכונה בידי אנשים רבים בתור תעודת יושר. אם יוגש כנגד החשוד אישום והלה יורשע בדין, יהפוך התיק לכדי הרשעה פלילית אמתית, אבל לא כל תיק של חקירה מבשיל לכדי כתב תביעה והרבה תיקים פליליים נגנזים או לחלופין הם נסגרים בשל כמה גורמים, לרבות אי הוכחות ועילה העונה לשם אי עניין של הציבור הרחב. במידה ותיק חקירה פלילית ייסגר בשל אי עניין לציבור או בשל אי הוכחות הוא יירשם במרשם המשטרתי, אשר בו יהיה חשיפה לעיני כל מיני אנשים ועלול להסב נזק קשה לתושב ולהוות ככתם אמתי ופגיעה בשמו הטוב ובהיתכנות מצב של תעסוקה. הווה אומר, שכל אדם יכול לתבוע במשטרה, גם תלונת סרק והתלונה תביא לכדי רישום משטרתי פוגעני כלפי הנאשם. הדרך המיטבית למחוק רישום פלילי היא הבטחת של מחיקת רישום משטרתי הינה בדרך של בדיקת שתיק החקירה ייגנז בשל אי אשמה פלילית.

 

איך מגישים בקשה למחיקת רישום פלילי?

תיק חקירה אשר ייגנז בשל אי הוכחות או אי עניין לציבור ישאיר אחריו עכבות של רישום משטרתי. כדי למחוק את הרישום הפלילי אפשר להגיש בקשה לשינוי של סיבת סגירת תיק החקירה, באופן כזה שהתיק ייסגר מאי אשמה. הרבה תושבים במדינת ישראל פונים בבקשה לשינוי סיבת סגירת התיק בעצמם, מבלי להיעזר בשירותיו המקצועיים של עורך דין פלילי, אשר מומחה במחיקה של רישום פלילי וסגירה של תיקי משטרה. עסקינן בטעות קיצונית, בשל כך שאפשר לדרוש את שינוי סיבת סגירת התיק רק פעם בודדת, הווה אומר כי אם הדרישה אותה ביצעתם בעצמם תידחה – עליכם להיוותר עם הרישום הפלילי לטווח הארוך ולפעמים גם לעד.