טופס 4  הינו טופס המותיר חיבור של הבית שנבנה לתשתיות מים וחשמל. הוא ניתן כאשר המבנה עומד במספר תנאים כפי שהם מוגדרים בחוק. הבסיס לכל התנאים הללו הוא בנייה על פי החוק שהינה אף בטיחותית למגורים ושהייה. נשאלת השאלה איך להשיג היתר לטופס 4? על מנת לקבל את האישורים המיוחלים הנ"ל יש צורך  בהליל בירוקרטי אבל מומלץ לתכנן את כל הבנייה בצורה נכונה ועל פי התקנות הקיימות באמצעות אדריכל מנוסה. הדבר אומר שלד כולל קונסטרוקציה, מערכות קיימות כולל חשמל ומים ועוד. כל שלב אמור להיות מפוקח על ידי  מפקח בנייה אשר בהכשרתו הוא מהנדס בנייה. 

תהליך מסודר

את הטופס יש להגיד לעירייה או לרשות המקומית אשר בשטח שיפוטם נבנה הבית. לאחר הגשת האישור ייערכו מספר בדיקות. אחת הינה של חברת החשמל, מחלקת המים של הרשות ובנוסף, יהיה צורך באישור מהנדס הבודק את איכות המבנה, יציבותו, עמידותו בנזקי הטבע והזמן, קיום של מרחב מוגן ועוד. הרשות אף בודקת אם לא נשארה פסולת בניה במקום. ככל שתהליך הבניה יהיה מסודר וכל המערכות תוקמנה על ידי חברות מוסמכות ובעלות אישורים ורישיונות כן, יהיה קל יותר לקבל את הטופס.

פיקוח צמוד

אדריכל המכין את התוכניות מפקח גם על התהליך מקרוב. לצידו יהיה מפקח בניה אשר יפקח בכל שלב על הנושאים הקריטיים. כמו הכנת קונסטרוקציה תקנית לבניית שלד, יציקה על פי מפרט בטון חוקי, הכנת מערכת חשמל על ידי חשמלאי מוסמך וכיוצא בזה. כל אלו בליווי מסמכים חתומים יעידו על תקינות ויסייעו רבות בתהליך. יש להגיש את הטופס על פי הנהלים למניעת עיכובים וקבלת אישורים בהקדם האפשרי. לאחר מכן יהיה ניתן להיכנס ולגור בבית. מומלץ לקבל שירות מאדריכל בעל מוניטין. למידע נוסף לבנות בשקט תכנון אדריכלי