אימהות אשר שילמו עודף מס למס הכנסה בשנה מסוימת זכאיות לקבל את כספן בחזרה על ידי הגשת דוח אישי לרשויות המס, קראו בהרחבה אודות החזר מס לאמא בלינק.

מדוע אימהות שילמו עודף מס

ישנן שתי אפשרויות שבעקבותיהן אישה שילמה מס ביתר:

  1. חישוב המס נקבע מראש בתחילת שנה על פי גובה השכר ומדרגות המס של העובדת. התחשיב הוא סכום כסף מסוים ובכל חודש משלמים נתח זהה, כך במשך 12 חודשים. אך במקרים רבים האישה אינה עובדת לאורך כל חודשי השנה.

בכל האופציות הללו, תחשיב המס שחושב בתחילת השנה ל12 חודשים לא תאם את המציאות בפועל בה משך העבודה היה קצר יותר ולכן נוצר מס ששולם ביתר, אשר אפשר לדרוש אותו בחזרה, הקליקו למידע נוסף.

  1. אישה אמורה לקבל נקודת זיכוי עבור כל ילד שלה. השווי של כל נקודת זיכוי משתנה בכל שנה אך מדובר בכמה מאות שקלים. אם אימא קיבלה לדוגמה נקודת זיכוי עבור ילד אחד ובמהלך השנה ילדה ילד נוסף, היא אמורה לקבל מעתה שתי נקודות זיכוי.

אם חשב השכר במקום העבודה שכח לעדכן זאת, היא ממשיכה לקבל לאורך כל השנה נקודת זיכוי אחת וכך נוצר מצב שקיזזו לה מס גבוה מהסכום הנכון.

כדי לקבל את מלוא ההפרשים יש להגיש דוח אישי הכולל את כל הניירת. דוח אחד עבור כל שנת כספים עד שש שנים אחורה.