מהו החומר ממנו ברא הקב"ה את המציאות בלימוד הזוהר הקדוש?

בכתבי הרב יהודה אשלג בשיעורי הקבלה והחסידות – חומר הבריאה אשר יצר הקדוש ברוך הוא במציאות אינו אלא 'הרצון לקבל': הן חומר העצמים הרוחניים והן חומר העצמים הגשמיים אינו לא פחות ולא יותר מבחינת רצון לקבל. על פי פנימיות התורה אפשר לאמר שרק צורות הרצון לקבל הן השונות, ויותר מזה אין שום שינוי באור האלוקי הינו בהנאה אותה אנו חווים. כי אנו לא באמת יודעים מהו האור האלוקי – אלא כשאנו מדברים על תענוג כל שהוא במציאות אנו בעצם מדברים על תכונת ההשפעה שמתלבשת ברצון לקבל ותו לו.

הרגשת התענוג בכתבי הקבלה והחסידות

אם בעצם נרצה לבאר את הרגש התענוג בעולמנו, ניתן לאמר כי תכונת ההשפעה הזו המתקבלת ברצון לקבל שוברת את הכלי היינו את 'הרצון לקבל' והופכת אותו לפעול 'בעל מנת להשפיע', כך שכל שאנו רואים וחווים אלו תופעות בתוך הרצון לקבל או במילים אחרות התפעלות הכלי מהאור. ואם תחקור תגלה כי כל הנמצא בעולמנו רוצה למשוך לעצמו הנאה, הן בדרגת הדומם אפילו באטומים ומולקולות והן במצב הצומח וכלה בחי ובמדבר – כל אחד נמשך למצב הנוח ביותר מהאפשרויות שבהם הוא נמצא: וזה שאנו רואים בעולם אך ורק סוגים של 'רצון לקבל' שמושכים לעצמם.

פעולות רוחניות וגשמיות בספרי בעל הסולם

ובכך כל חלקי הבריאה אוספים לעצמם, בין הדומם לצומח לחי ולאדם – הכל פועל באנוכיות גמורה, כל חלק בנפרד וכולם כאחד שואפים למצב הנוח ביותר – תמיד נבחר ברע במיעוטו וכמה שיותר במצב הטוב. וזהו חוק הבריאה הנלמד בתורות החסידות על פי בעל הסולם הפועל ממש באופן אינסטינקטיבי ללא בחירה חופשית אך בעוברו בד' שלבי הרצון, הוא כבר מקבל במהלך התפתחותו לאדם שלו כבר יש בחירה מתוך האפשרויות לכיוון קבלת השפע האלוקי. ואם תגיד שאתה רואה דבר מלבד הרצון לקבל, הרי שזה גילוי האור בלבד שהרצון לקבל נהנה ממנו בלבד – ולא דבר אחר! לרחבת הלימוד בתורות החסידות והקבלה בדרך בעל הסולם – לחץ כאן.

 

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה