בשנים האחרונות לקוחות רבים מבצעים מחזור של משכנתאות. פעולה זו יוצרת הבדלים משמעותיים מאד בהתחייבות של הלקוח מול הבנקים ולכן ברוב המקרים מדובר בפעולה כדאית מאד אשר חוסכת כספים רבים מתוך העלות הכללית של סכומי המשכנתא אשר נותרו לתשלום.

מחזור משכנתא

המטרה של מחזור משכנתא היא להיטיב את התנאים הפיננסיים כיוון שהריבית היום היא נמוכה יותר מהריבית שהייתה במשק בעת שהלווה נטל את המשכנתא לפני חמש, עשר ,חמש עשרה שנה או כל תקופה אחרת.

מעבר לכך הנטל החודשי מכביד מאד על הלקוחות ורבים מהם מעוניינים לשלם פחות בכל חודש ולהאריך את תקופת ההחזר.

חשיבה נוספת היא לשנות מסלולי החזר אם המסלולים כרגע אינם צמודים כמו נושא ההצמדה למדד או למט"ח. קיימים תנאים דרקוניים שאם אפשר להיפטר מהם, זה בהחלט כדאי כמו עמלות גבוהות לפירעון מוקדם וקנסות גבוהים.

השיטה היא להחזיר את ההלוואה הישנה באמצעות  הלוואה חדשה אשר תילקח בריבית הרבה יותר נמוכה ובפריסה הנוחה ביותר עבור הלקוח. אפשר לבצע זאת באותו הבנק, מחזירים כספים וחותמים על מסמכים חדשים של משכנתא או מחזירים לבנק בו נלקחה ההלוואה את הכספים ומקבלים משכנתא מבנק אחר.

השינויים הכספיים בעקבות מחזור המשכנתא

לאור ההבדלים התהומיים בעלות הריבית, נוצרים הבדלים מהותיים מאד בסך ההחזר החודשי אשר על הלקוח להחזיר לבנק.

המגמה היא לבצע את הפעולות הללו בליווי של יועץ משכנתאות מהימן ומקצועי אשר יבצע את כל החישובים הנדרשים ואת כל ההליך מול הבנקים.

החיסכון הכללי בעקבות המחזור יכול להגיע לתשלום מופחת של כמה מאות שקלים בכל חודש ולהחזר מופחת של מלוא המשכנתא בסכום הנמוך באלפי שקלים או בעשרות אלפי שקלים.

יועץ משכנתאות מנוסה

יועץ משכנתא מקצועי בוחן כל תיק לגופו ובהתאם לכך פונה לבנקים כדי לקבל הצעות מחיר. הוא בודק את ההבדלים בין ההצעות השונות ומקבל החלטה מהו המסלול הנכון ביותר כלכלית כדי להקטין את סך ההוצאות עבור המשכנתא וגם מהו הנתיב שיהיה הנוח ביותר עבור הלקוחות כדי להקטין את הנטל החודשי.