מהו טופס 4? בשלוש מילים 'טופס אישור אכלוס'. כל בנין גם אם הוא קיבל את כל האישורים הנדרשים להקמתו, לאבזורו וכל הנלווה, עדיין לא ניתן לאכלס את המבנה קודם קבלת טופס 4.

מה כולל הטופס? אילו אישורים כלולים בו? מהו מטרת טופס 4? אחד השלבים האחרונים לפני מסירת המפתחות לדירה היא קבלת היתר לטופס 4 .
הטופס מאשר שהמבנה ראוי לאכלוס, יש בו תשתיות חשמל, מים, טלפון וכל הנצרך. הטופס מהווה אישור סופי של הרשות כי בניית מבנה זה הסתיימה והוא ראוי למגורים / להשכרה.

טופס 5

על מנת לקבל אישור מאת הוועדה למגורים – טופס 5 המאשר אכלוס של המבנה, יש להגיש טופס 4 מלא וחתום. לאחר שהוועדה מקבלת את כל האישורים הנדרשים, יקבל ממנה בעל הבית את טופס 5 – אישור אכלוס הבית.

תהליך הגשת טופס 4

בעל הבניין מגיש לרשות המקומית בקשה לפיה המבנה נבנה בהתאם לתכניות ולפי מה שנקבע בתכנית המתאר על פי היתר הבנייה שניתן לו בתחילת העבודה. ההתאמה של המבנה לתכניות תתבטא לדוגמה בכך שלא קיימים ליקויים מסוכנים לדיירים העתידיים או לסביבת המבנה, כמו כן תשתיות הבניין הוקמו כהלכה, המרחבים המוגנים אטומים כחוק ובהתאם למה שנדרש.

בטיחות מפני אש

בעת תהליך קבלת טופס 4 יש להגיש גם אישור מאת רשות הכבאות הנוגע לבטיחות מאש במבנה. בכדי לוודא כי המבנה אכן בטוח מאש ומשריפות, תבדוק רשות הכבאות את מערכות גילוי האש המותקנות במבנה כמו גם את מערכות הכיבוי.

חשוב לזכור: אמנם יש לבדוק תקינות מערכות גילוי וכיבוי האש, אך לאחר קבלת אישור טופס 4 אין מי שאוכף או בודק את תקינות מערכות אלו, רבים כבר התריעו על חוסר הבטיחות שבדבר.

המאמר באדיבות > אדריכל בהוד השרון לבנות בשקט