אחד הרבנים הגדולים אשר ידעה יהדות טריפולי היה הרב כמוס עגיב זצוק"ל. הינה קצת מידע אודות הרב.

הרב עגיב נולד בשנת התרע"ג והוא היה בן בכור להורים רבנים. עוד בילדותו ניתן היה לזהות את הייחודיות הרבה שבו שכן הוא היה מבריק בלימוד תורה וכן היו בו תכונות מנהיגות בולטות ודומיננטיות, על כן הוריו צפו לו גדולות עוד כשהיה קטן ואין ספק כי הם צדקו. ככל שגדל הרב עגיב הפך לדמות בולטת בטריפולי והיה בעל קשרים רבים שם כיוון שנהג לעבור בין קהילות המקום בכדי להפיץ את תורת העם היהודי.

 

חייו של הרב כמוס עגיב זצוק"ל

חייו של הרב עגיב לא היו חיים פשוטים. עוד בהיותו ילד צעיר התייתם מאביו ונדרש היה לצאת לעבוד בכדי לעזור בפרנסת המשפחה. מספר שנים לאחר מכן גם אחיו נפטר ממחלת הטיפוס. אך אב בית הדין רבי יצחק חי בוכובזה זצ"ל ראה את הפוטנציאל העתידי של הרב ולכן לא אפשר לו להמשיך לעבוד והושיב אותו ללמוד תורה. אין ספק כי זה היה מהלך משתלם שכן לאחר שמשפחתו של הרב ברחה מטריפולי בגלל המלחמה ששררה שם הם עלו לארץ ישראל כאן שהתקבע הרב עגיב ברמת פנקס ולימים הפך לרבה הראשי של העיר אור יהודה.

הרב עגיב היה נודע בענוותנותו הגדולה, במעשי ניסים רבים ומיוחדים שעשה, בלימוד תורה קפדני ודקדקני והפצת התורה הייחודית של עם ישראל הלאה. הרב היה אהוב על הבריאות ומצא חיבור עם רבנים רבים ושונים אשר הגיעו ממקומות שונים בין אם מדובר ברבני אשכנז ובין אם מדובר ברבני ספרד. גם חברי כנסת ושרים רבים זכו לעבור דרכו ולהתברך על ידיו. הרב היה מודל להשראה עבור רבים בזכות תכונותיו הייחודיות וכמובן בזכות חיבורו החזק והעמוק עם הקב"ה.