תביעה ייצוגית בבית משפט (תביעת דיבה למשל) נחשבת לתביעה מיוחדת במינה המוגשת על ידי תובע יחיד המייצג, למעשה, ציבור גדול של אנשים נפגעים. רוב התביעות הייצוגיות הן כאלו בהן יש נפגעים רבים בסכומים קטנים שאין להם אפשרות להגיש את התביעה בגלל עלויות גבוהות מדי. מאידך, הגוף הנתבע עלול להרוויח כספים רבים שלא בצדק. במידה והתובע זוכה אזי כל נפגע מקבל פיצוי על נזקיו. זוהי שיטה מקובלת לתביעות נגד גופים מסחריים גדולים כמו: מוסדות פיננסיים, ביטוח, ניירות ערך ועוד, וכן, מול המדינה וגורמים ציבוריים אחרים. 

הליך מורכב

הליך הגשת תביעה ייצוגית הינו מורכב. תחילה יש לקבל את הסכמתו של בית המשפט לכך שמדובר על תביעה ייצוגית. הוא מאשר את התביעה רק לאחר שהוא נוכח שיש הצדקה לכך ובעיקר כי התביעה מהווה מכשיר רב עוצמה להגנה על הצרכן המוגדר כחלש אל מול גופים רבי עוצמה. במקרים רבים, מסתיימים הבירורים בהסכם פשרה המחייב את הגוף לשלם סכומים לנפגעים. בכל ההליך הזה מעורב גם היועץ המשפטי לממשלה מתוקף היותו ציבורי. לחילופין, הוא יכול גם לבדוק בקשה להסתלקות מהתביעה.

> קראו על תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

ליווי עורך דין

הגשת תביעה כזאת מורכבת ועורך דין תביעה ייצוגית נערך היטב לתיק. הוא חייב להוכיח לבית המשפט כי קיימת עילת תביעה לכאורה עם סיכוי לזכייה, ולשכנע את בית המשפט בקיומה. צריך להביא הוכחות לטענותיו והוכחות לכך שהתביעה איננה קנטרנית ועוד. הצלחתו תבטיח פיצוי כספי ללקוחותיו, ולא פחות חשוב מזה, ייקבעו מנגנונים חדשים למניעת מקרים דומים. כישלון מאידך, יפגע במוניטין שלו. בגלל כל הסיבות הללו, ואחרות נוספות, יש חשיבות להצלחה בתיק. בשל המורכבות וההתמחות הספציפית בנושא, מומלץ לקבל שירות מעורך דין בעל מוניטין ובעל הצלחות מוכחות בתחום.