שוק החוזים בארצות הברית, הינו שוק שמושך הרבה מאוד סוחרים לאורך הרבה מאוד שנים כאשר חלקם עושים זאת במטרה לבצע הגנות וחלקם עושים זאת למטרות של ספקולציה. זהו שוק מקצועי ומורכב ביותר וחשוב להבין בו את התהליכים ואת הכוחות המרכזיים שהפועלים בעיקר נוכח העובדה שניתן לעבוד בו עם מינוף גבוה שניתן לקבל בזמן הרכישה של החוזים. באופן טבעי יחד עם מנוף גדל גם הסיכון באופן לינארי. 

חוזים עתידיים מבוססים על נכסי בסיס ולמעשה הם עוקבים אחר סוגים שונים של מדדים, איגרות חוב, צמדי מטבעות, ריביות בעולם וסחורות כמו גז, נפט, קפה, תירס זהב, נחושת, כסף אורז ועוד מגוון רחב.

מה צריך לדעת כאשר נכנסים למסחר בחוזים בארה"ב

לאור הסיכונים הרבים במסחר בחוזים עתידיים והמורכבות שבאה באופן אינהרנטי עם תחום זה, חשוב מאוד שלצד הבנה עמוקה של השוק, נבחר גם ספק טכנולוגיה וספק של מערכת למסחר בחוזים בארה"ב אשר תוכל לצמצם את החשיפה שלנו ולאפשר לנו לקבל התראות נכונות וממוקדות על פי סוגי הנכסים שבהם אנחנו משקיעים.

לצד המערכת שנבחר (טריידסטיישן למשל), חשוב מאוד שנוכל לקבל גם ליווי והדרכה באשר לצדדים התפעוליים של המערכת וכן באשר להסתכלות הרחבה יותר על השוק ביחס למטרות ההשקעה שהגדרנו לעצמנו עם הכניסה לתחום המסחר בחוזים עתידיים בארצות הברית.

כיצד עובד המסחר בחוזים

בשוק החוזים העתידיים, קיימות מספר שיטות שחשוב להכיר אותם וכן חשוב להבין את הסביבה הרגולטורית אשר בה פועלים הגופים בתחום זה.

המסחר בחוזים בארצות הברית, מבוצע באמצעות מסלקה של הבורסה, אשר אחראית לביצוע העסקה. הבורסה דואגת לביטחונות הנדרשים מהצדדים. בטחונות אלה עשויים להשתנות, כתלות בנכס הבסיס לאורך חיי העסקה ובמידת הצורך יידרש הרוכש להשלים ביטחונות.

למדו כיצד מתחילים עם מסחר בתעודות סל