בדיקת נתוני אשראי נעשית בנסיבות שונות. אחת הנפוצות והחשובות היא כאשר מגיע לקוח עם דירוג אשראי נמוך ומבקש לנסות לשפר אותו. מקרה אחר – בבקשה לסיוע בקבלת אשראי נוח ועוד. דירוג אשראי נקבע, בעיקר על פי היסטורית ההתנהלות הפיננסית לאורך השנים. בין היתר שימוש באשראי בעבר, איכות התשלומים, וותק תיק האשראי. בנוסף, פיגור כרוני בתשלומים, פשיטות רגל ועוד.

כל הבדיקה מתנהלת בתהליך מסודר הכולל מספר שלבים כדלהלן ולאחריו מקבלים דוח נתוני אשראי:

  1. קבלת מידע מהלקוח – קבלת מסמכים פיננסיים שונים לצורך הכרת התיק והגדרת משימות.
  2. הסכמה לדליית מידע – פנייה לבנק ישראל לקבלת מידע מותנית בהסכמת הלקוח הנבדק. גופים שונים יכולים לבקש קבלת מידע רק באישור בכתב של הפונה אליהם.
  3. קבלת מידע מבנק ישראל – בבנק עצמו קיים חומר מצטבר על הלקוח כמו הלוואות מהעבר, התנהלות שוטפת, בטחונות קיימים ועוד. הנתונים נאספים ומתקבלים מבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, רשויות מקומיות, גופים ציבוריים ועוד, מידע זה מרוכז בדו"ח אשראי צרכני.
  4. פירוט נתונים – המערכת מספקת נתונים כמו מספר תעודת זהות, ארץ הוצאת דרכון, תאריך תחילת איסוף הנתונים, מידע על עו"ש ומסגרות כרטיסי אשראי, מידע על הלוואות, ריביות, מוסר תשלומים, מידע מהוצאה לפועל וגופים אחרים, מידע על אי כיבוד התחייבויות כספיות, מידע על משכנתאות קיימות וכדומה.
  5. ניתוח נתונים – על פי כל הנתונים המצטברים הללו יכול יועץ האשראי לנתח מצב קיים ולהמליץ על דרכים לשיפור. צריך לציין כי קיימים אלמנטים שלא ניתן למחוק כמו הוצאה לפועל ועוד.
  6. יישום ההמלצות – שלב חשוב מאוד ויכול לכלול מטלות שונות. בין היתר, שיפור דירוג אשראי, פנייה למוסדות בנקאיים ופיננסיים אחרים לטובת קבלת אשראי נוח מכל הבחינות ועוד.

מומלץ לקבל שירות מחברה בעלת מוניטין בתחום.